Højmoseoverfladen sommer - Stora Komosse ved Jønkøbing