Irlands moser er en mosaik af tørvegrave, opdyrkede partier og forladte marker