Firenze - spor af et "cirkus" tegner sig stadig i bybilledet